Süvaimmutamine

Pikendamaks puittoodete eluiga, immutatakse tooteid vaakum-surve-vaakum-meetodil impralit®-KDS (HC3, HC4) ja Embalit (HC) immutuskemikaalidega.

Immutusprotsessi käigus tungib immutuskemikaal vaakumi ja surve abil sügavale puitu. Kõigepealt tekitatakse puidu rakuõõnsustes vaakum, misläbi eemaldatakse rakkudest õhk. Seejärel täidetakse rakuõõnsused immutuskemikaali töölahusega, mis surutakse puitu kõrgsurve all. Erinevatel toodetel, turgudel ja vastavalt klientide erisoovidele kasutatakse erinevaid immutusprotsesse, kuid suurem osa Impresti toodangust on immutatud vastavalt Euroopa Standardis EN351-1 sätestatud riskiklassidele HC2, HC3 ja HC4.

Rohelised ja pruunid süvaimmutatud tooted on immutatud Impralit®-KDS immutuskemikaaliga Rütgers Organics GmbH-lt. See on vee baasil kroomivaba puidukaitsevahend, mis kaitseb puitu kahjurite (sh termiitide), pehkimise ja seentest põhjustatud kõdunemise eest. Peale selle annab vahend ajutise kaitse sine ja hallituse vastu. Embalit P/Embacolor CG Hoetmer b.v-lt on hall immutuskemikaal, mille toimeaineks on propiconazole. Selle immutusvedelikuga töödeldud puit ei sisalda raskemetalle ja vastab riskiklassile 3. Immutuskemikaal tagab puidule kaitse pikkadeks aastateks.

 

Roheline süvaimmutus Pruun süvaimmutus Kuivatamine Süvaimmutusautoklaav Süvaimmutatud mänd Süvaimmutatud kuusk

Skeem

Puit pannakse immutusautoklaavi ja tekitatakse eelvaakum.

Puidu rakud tühjendatakse õhust ja niiskusest.

Autoklaav täidetakse immutuskemikaaliga.

Hüdraulilise rõhuga surutakse kemikaal puitu.

Autoklaav tühjendatakse.

Lõppvaakum eemaldab üleliigse immutuskemikaali.