Sertifikaadid

WPA

Palmako AS on Inglismaa puidukaitseassotsiatsiooni WPA liige. Impresti ümarfreesitud aiatooted on sertifitseeritud WPA auditeerimissüsteemi kohaselt ja neil on lubatud kanda logo „WPA Benchmark“. See tähendab, et Palmako AS immutustoimingud vastavad WPA kvaliteedisüsteemi nõuetele okaspuidust toodete immutuskaitse tagamiseks ja on kooskõlas WPA käsiraamatus määratletud nõuete ja tavadega. Imprest on esimene väljaspool Inglismaad asuv tootja, kellele selline tunnustus on antud.

NTR A, NTR AB

Palmako AS-il on NTR A ja NTR AB sertifikaadid 2017. aastast. NTRi puiduimmutuse sertifikaat kinnitab, et Palmako AS-il on õigus immutada saematerjali ja ümarpuitu kemikaaliga impralit®-KDS Põhjamaade Puidukaitsenõukogu (NTR) nõuete kohaselt. NTR vastutab puidukaitsevahendite nõuetekohase ja vastutustundliku kasutuse ning vaakumsurvemeetodi rakendamise eest.

Imprest süvaimmutatud tooted on sertifitseeritud järgmiselt:

  • Immutusklassid (EN 335): NTR AB (UC3) ja NTR A (UC4)
  • Läbivusklass (EN 351): NP 5
  • Puidukaitsevahend: impralit®-KDS

FSC®

Pidevalt areneva ettevõttena pöörab Palmako AS suurt tähelepanu ka keskkonnasõbralikule mõttelaadile. Alates 2004. aastast on ettevõttel FSC®-sertifikaat ning annab seeläbi oma panuse metsade säästlikku majandamisse. FSC®-puidust tooteid pakutakse kliendi soovi korral ja suuremate tellimuste puhul. Tooted, mis on valmistatud FSC®-puidust, on tootekataloogides märgistatud FSC®-logoga.

Palmako AS-il on põhimõtted ebaseadusliku ja kahtlast päritolu puidu käsitlemise vältimiseks:

AS Palmako väldib FSC® poliitika rakendamisel sellise puidu kasutamist, mis on ebaseaduslikult langetatud; mis on pärit geneetiliselt muundatud puudest; mis on pärit piirkondadest, kus rikutakse traditsioonilisi või tsiviilõigusi ning puitu, mis on sertifitseerimata kõrge kaitsealuse väärtusega põlismetsadest, nagu on kirjeldatud käesolevas FSC® PBC poliitikas.

Palmako AS-is on kindlaks määratud kontaktisik, kes vastutab käesoleva poliitika rakendamise eest. Palmako ostujuhi poole võib pöörduda selle poliitika mistahes aspekti selgitamiseks. Käesolev poliitika on avalik ja kättesaadav ükskõik kellele, kes selleks soovi avaldab. Ostujuht on meeleldi valmis selgitama selle poliitika tausta kõigile huvitatud osapooltele.

Kui Palmako AS saab kolmandate osapoolte kaudu kindlaid tõendeid, et ükskõik milline varustaja varustab neid ebaseadusliku või kahtlast päritolu puiduga, rakenduvad kohe vajalikud meetmed. Näiteks võidakse peatada sellistelt allikatelt tehtavad ostud; algatatakse tegevused, et selgitada tarnijale Palmako AS poliitikat ja vältida tulevikus samalaadseid juhtumeid.

Palmako AS julgustab endaga ühendust võtma kõiki neid, kes on teada saanud, et neile tarnitud puit on ebaseaduslik või pärit mitteaktsepteeritud allikatest. Palmako AS on võtnud endale kohustuse pöörata tähelepanu kõigile väidetele, mis on piisava tõendusmaterjaliga varustatud.