Postide paigaldamise üldised juhised

MÄRKUS: Aia tüüp ja konstruktsioon peaks vastama selle kasutusotstarbele ja eeldatavale kasutuseale.

Täpsemate juhiste ja spetsifikatsioonide saamiseks eri tüüpi aedade kohta võta ühendust Impresti müügimeeskonnaga.

Soovitud kasutusea saavutamiseks tuleb puitposte asjakohaselt immutada.

Kõiki puitposte tuleb immutada nii, et immutus vastaks puidukaitsevahendi sissetungimise ja püsivuse nõuetele. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sisselõigete tegemisele raskesti süttivatesse puiduliikidesse, mille puhul võib soovitud sissetungimise taseme saavutamine osutuda keeruliseks.

MÄRKUS: Pärast immutamist ei tohi poste otsast teritada, risti ega pikuti lõigata. Vastasel juhul tuleb postid uuesti immutada.

Postide paigaldamine:

1. Posti paigaldamiseks vajaliku augu suurus oleneb aia kõrgusest ja tüübist.

2. Puitpostide paigaldamiseks auku võib kasutada betooni, sest pärast betooni kõvenemist püsivad postid pinnases stabiilsemalt.

MÄRKUS: Kuna puit on looduslik materjal, siis see kahaneb ja paisub, kui ümbritseva keskkonna tingimused muutuvad.

3. Puitpostid võib paigaldada betooni (või pinnasesse) minimaalselt 50 mm paksuse liiva-/kruusakihi peale, nagu on näidatud joonisel 2 (või joonisel 1, kui postid paigaldatakse pinnasesse). Nii on tagatud vee äravool posti ja betooni (või pinnase) vahelt.

MÄRKUS: Liiv/kruus aitab hoida posti lõplikku asendit enne betooni valamist.

4. Soovitame paigaldada postid pinnasesse umbes 1/3 ulatuses posti pikkusest.

MÄRKUS: Lisateabe saamiseks Postsaveri paigaldussügavuse kohta klõpsa siia.

5. Mitte mingil juhul ei tohi lasta postidel kivistuda betoonikihi peale (joonis 4), sest nii ei ole tagatud vee äravool ja teatud tingimustes võib see põhjustada posti enneaegset kahjustumist.

6. Betoonikihi paksus augus peab olema 50 mm põhjast ja jääkõhu eemaldamiseks tuleb see tihendada.

7. Ülemised 50 mm tuleb täita liiva/kruusaga, et tagada niiskuse loomulik eemaldamine. Seeläbi piiratakse ka taimede kasvu posti ümber ja mehaanilise trimmeri kasutamist, mis võiks posti kahjustada.

8. Alternatiivset võimalust betooni paigaldamiseks on kujutatud joonisel 3.

Tervis ja ohutus:

Enne paigaldustöödega alustamist tuleb teha töökoha riskianalüüs ja vajaduse korra kasutada asjakohaseid isikukaitsevahendeid. Kindlasti tuleb jälgida, kas kaevataval alal on maa-aluseid trasse (elektrikaablid, gaasitorud, vesi jne). Võimaluse korral tuleks kasutada kaablite vältimise seadet.

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4