Seadmed ja tehnoloogia

Tagamaks kõrget kvaliteeti ja suurt toodangumahtu, kasutatakse kaasaegseid ja automatiseeritud seadmeid.

FREESPUIDU TOOTMISPROTSESS

1. TOORME SORTEERIMINE

Sorteerimisliiniga sorteeritakse puud pikkuse, puuliigi ja diameetri järgi erinevatesse taskutesse ja paigutatakse sorteeritud toorme lattu.

2. FREESIMINE

Vastavalt toorme mõõdule palgid järgatakse pikkusesse, faasitakse, teritatakse ja liiperdatakse.

3. JÄRELTÖÖTLEMINE

Pooltooted lähevad järeltöötlemisse (puurimine, tappimine, saduldamine jne), märjalt immutatavad tooted immutusse ja eelkuivatatud tooted kuivatisse või sobiva ilma korral õue kuivama.