Imprest by Palmako

Imprest väärtustab brändina püsivust. Ta teab, et maailmas on oma koht lihtsatel ja kestvatel asjadel, mis elavad üle keerulisi aegu ja tormilisi muutusi. Asjadel, mille üks ja ainus eesmärk pole tema loojatele lühima ajaga kasum koju tuua.

Imprest usub, et kui meie ümber oleks enam põlvest põlve edasi antavat, oleksime õnnelikumad ning mõistaksime lihtsamalt aja kulgu ja meid ümbritsevat loodust.

Imprest seisab selle eest, et lihtsad elutõed kestaksid ning juhiksid meie igapäevaelu ning et põhiväärtused ei ununeks.

Impresti terve mõistuse maailmas on aed endiselt aed ja post endiselt post, sest nii on olnud läbi aegade ja on ka edaspidi. Ta pigem on, kui püüab näida.