Puidu kokkuost

Metsamaterjali üldinfo
Imprest kasutab tootmiseks metsamaterjali, mis tekib valdavalt harvendusraiete käigus ning samuti teise rinde kuusikutest. Kvaliteedilt sarnaneb kasutatav ümartoore peenpalgile, seda kõveruse ja okslikkuse osas. Meie eeliseks saeveskite ees on, et kasutame puitu diameetriga alates 5 cm ja ka lühemaid pikkusi (2,6/3,1 m) ning lubatud on sine ja tahmunud puit.

Kvaliteedi üldinfo
Ostame kuuske ja mändi. Üldnõuded ostetavale metsamaterjalile:
 
Puuliik
  kuusk, mänd
Diameetrid
    kuusk
    mänd
 
5–13/18 cm *
5–13/18 cm *
Pikkused
  2,5 / 3,0 / 3,7 / 4,0 m + 10 cm ülemõõtu *
Lubatud on
  lihtkõverus kuni 1,5% pikkusest,
koone kuni 1,5 cm meetri kohta,
sine.
Keelatud on
  tüvelaiendid ja laasimata oksad,
puidu sisselõiked palgi otstesse ja koore alla.
* - märgitud vahemikud võivad sõltuvalt vajadusest periooditi muutuda.

Täpsema kvaliteedikirjelduse ja -nõuded edastame peale kokkulepete sõlmimist koos hinnalehega.

 
Metsamaterjali ost
Metsamaterjali müügisoovi korral võtke enne lõikust ühendust meie varumisjuhiga. Hinnapäringuks saatke meilile aldo@imprest.ee müüja täpne nimi, kontaktandmed (volitatud isikud), puidu päritolu ning planeeritav müügiaeg ja -maht.
NB! Püsi- ja mahutarnijatele boonused!

Puidu vastuvõtt
Metsamaterjali vastuvõtt toimub Impresti laoplatsil Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Ojakülas. Materjali mõõtmisel kasutame firma Mikropuu tehnoloogiat ja sorteerimisliini.
Vastuvõtt - 53 445 614
Vormistus - 53 437 413
NB! Koormas vedada pikkused ja puuliigid eraldi!

Varumisjuht
Aldo Raja
Tel: +372 51 70 685
aldo@imprest.ee