Imprest kasutab alates septembrist 2014 uut immutuskemikaali!

Imprestil on hea meel teatada uue koostöö algusest Saksa immutuskemikaali tootjaga RÜTGERS Organics GmbH.  Alates 1. septembrist 2014 on kõik Impresti tooted immutatud uue immutuskemikaaliga Impralit®-KDS. Me oleme veendunud, et koos suudame pakkuda paremat kvaliteeti, mis on ohutu immutatud puittoodete kasutajatele ja keskkonnale.

Impralit®-KDS on veepõhine kroomivaba puidu immutusvahend (põhineb erinevatel biotsiididel ja vaseühenditel), mis aitab ära hoida putukate kahjustusi, mädanikku ja seenhaigusi. Samuti pakub see osalist kaitset sine ja hallituse vastu. Toode on edukalt turul olnud üle juba  20 aasta!

Impralit®-KDS on mõeldud puidu immutamiseks vastavalt riskiklassidele 1,2,3 ja 4 nagu on sätestatud Euroopa standardis EN 335-1. Vastavalt puidu kasutusalale tuleb valida ka riskiklass: kasutamine välistingimustes katuse all, välistingimustes maapinnast kõrgemal või maaga kontaktis nagu piirded, postid, mänguväljakud, lehtlad jne.

Puit on mitmekülgne ja populaarne ehitusmaterjal, kuid välistingimustes kasutatavana vajab see täiendavat kaitset. Puit on mõjutatav ilmastiku poolt ja rünnatav seenhaiguste ning erinevate putukate poolt. Naturaalne, töötlemata puit rikneb ebapiisava hoolduse või kaitseta kiiriesti ja seetõttu tuleb seda vastavalt kaitsta.

Innovaatiline Impraliti immutusvahend on loodud pikaajalise kaitse andmiseks puidule. Impralit®-KDS immutuskemikaal koos vaakum-surve meetodil immutusega annab parima võimaliku tulemuse! Loodetavasti aitab see kõik  hoida kindlust ja usku looduslikesse puittoodetesse, mis on töödeldud inimsõbralikult ja keskkonda säästvalt!

 

Tervitades,

Imprest AS