Imprest AS astus Inglismaa puidukaitseassotsatsiooni WPA ( Wood Protection Assotiation ).

Imprest AS on alates 01.02.2013 Inglismaa puidukaitseassotsatsiooni WPA liige.
WPA üheks eesmärgiks on läbi ühtlustatud immutusstandardi pikendada immutatud puidu, kui taastuva loodusvara kasutusiga.
Selleks osaleb organisatsioon Inglismaa immutusstandardite väljatöötamises ning on seejärel immutajatele nõuandvaks organiks standardite juurutamisel.
Lisainfo http://www.wood-protection.org/.